نرم افزار آسیا همراه

امکانات نرم افزار آسیا همراه:

  • پرداخت اقساط در کلیه رشته ها
  • نمایش اندوخته بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری تا تاریخ روز
  • استعلام اصالت بیمه نامه صادره توسط کلیه شرکت ها
  • یادآوری تمدید بیمه نامه
  • نمایش بیمه نامه های فعال بیمه گذار
  • نمایش نزدیکترین مراکز ارائه خدمات شامل واحد های صدور ، خسارت و مراجع درمانی بر روی نقشه براساس موقعیت مکانی بیمه گذار
  • صدور بیمه نامه آتش سوزی در چند طرح برگزیده
  • راهنمای دریافت خسارت به تفکیک رشته های بیمه ایی
  • امکان ثبت شکایت و پیشنهاد
  • برگزاری نظر سنجی

راهنمای استفاده ازنرم افزارآسیا همراه